Izba Wytrzeźwień (IW) 

 

 

09-400 Płock, ul. Medyczna 1, tel. 24 367 19 09, fax. 24 367 19 08

 

Nr konta: 36 1020 3974 0000 5402 0178 3869

 

Dyrektor: Agnieszka Badaczewska

Przyjęcia interesantów - codziennie
w
godz. 8.00-10.00 

 

            Odwiedzając strony internetowe BIP Izby Wytrzeźwień w Płocku możesz dowiedzieć się, że celem jej funkcjonowania jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładach pracy. Celem Izby jest również prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.

  

Celem Izby Wytrzeźwień w ramach prowadzonej działalności statutowej jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym   oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa osobom przyjętym do wytrzeźwienia.

 

Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

 

Celem prawidłowej realizacji zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. 

 

W 2020 roku - Izba Wytrzeźwień pracowała w systemie całodobowym

 

1.    Ilość pobytów (przyjęć)  w okresie: 01.01. - 31.12.2020 r.        -  2 256 osób

3.     Odmowy przyjęcia                                                                    -       5

4.     Średnie obłożenie dobowe                                               -       7 osób

5.     Opłata za pobyt w Izbie wynosiła:              

                               

               - od 1.01.2020 do 01.05.2020                                       -  309,00 zł

               - od 4.05.2020 do 31.12.2020                                       -  316,00 zł

 

6.   Koszt pobytu  jednego pacjenta                                                  -  827,00 zł

7.   Ściągalność w 2020 r. wyniosła                                                   - 18%

8.   Wpływy za pobyt za okres 01.01 - 31.12.2020r.              - 130.293,38 zł

9.  Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:              16 etatów

      w tym:

      - liczba etatów w administracji                           -   3,75 etatu

      - liczba etatów w działalności podstawowej        -  12,25 etatu

10.  Umowy z gabinetem lekarskim - zakup usług zdrowotnych   -  9 osób

11.  Zatrudnieni na umowę zlecenie                                           -  2 osoby

        w tym:

            Konserwator                 - 1 osoba

            Informatyk                    -  1 osoba

 12.   Dodatkowo w okresie sprawozdawczym w Punkcie Higieny Sanitarnej (PHS) jako łaźni   

          dla bezdomnych (trzeźwych) w 2020 r. korzystało 508 osób.          

 

 

Pozostałe dane są do obejrzenia na podstronach naszej placówki.

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
 • Osoba publikująca: Izba Wytrzeźwień
 • Nadzór nad treścią: Izba Wytrzeźwień
 • Ilość wyświetleń: 2 707 404
 • Data ostatniej aktualizacji: niedziela, 14 lutego 2021, godzina 14:24
 • Historia aktualizacji

 • 14 lutego 2021, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu
  14 lutego 2021, godzina 14:23 Aktualizacja dokumentu
  14 lutego 2021, godzina 14:22 Aktualizacja dokumentu
  14 lutego 2021, godzina 14:20 Aktualizacja dokumentu
  14 lutego 2021, godzina 14:18 Aktualizacja dokumentu
  25 listopada 2020, godzina 10:25 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2020, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2020, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2020, godzina 17:07 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2019, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  25 lutego 2019, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  25 lutego 2019, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  31 lipca 2018, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  10 lutego 2018, godzina 17:48 Aktualizacja danych
  10 lutego 2018, godzina 17:37 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2017, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2017, godzina 18:17 Aktualizacja danych
  19 lutego 2017, godzina 18:59 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2016, godzina 19:31 Aktualizacja danych
  10 marca 2016, godzina 19:46 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2015, godzina 20:42 Aktualizacja danych
  08 marca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2014, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  05 marca 2014, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  02 marca 2014, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2014, godzina 17:40 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2014, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2013, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2013, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  13 lutego 2013, godzina 20:48 Aktualizacja danych
  13 lutego 2013, godzina 20:22 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2012, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2012, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  14 marca 2012, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  14 marca 2012, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  26 lutego 2012, godzina 21:04 Aktualizacja danych
  26 lutego 2012, godzina 20:58 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2011, godzina 21:02 Aktualizacja danych
  27 lutego 2011, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  27 lutego 2011, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2010, godzina 18:59 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2010, godzina 18:42 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  14 maja 2010, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2010, godzina 13:23 Aktualizacja Oczekuje do
  06 kwietnia 2010, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  03 września 2009, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2009, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2009, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:23 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:22 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:21 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:20 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:19 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:17 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:13 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:11 Aktualizacja danych
  03 marca 2009, godzina 20:09 Aktualizacja danych
  05 lutego 2009, godzina 22:33 Aktualizacja danych
  05 lutego 2009, godzina 22:31 Aktualizacja danych
  28 września 2008, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  28 września 2008, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  18 marca 2008, godzina 23:06 Aktualizacja danych
  18 marca 2008, godzina 22:41 Aktualizacja danych
  18 marca 2008, godzina 22:40 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 23:07 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 23:07 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 23:06 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 23:05 Aktualizacja danych
  15 października 2007, godzina 23:02 Aktualizacja danych
  02 października 2007, godzina 21:27 Aktualizacja danych
  10 lutego 2007, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  10 lutego 2007, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  10 lutego 2007, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2006, godzina 18:58 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2006, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  07 marca 2006, godzina 19:15 Aktualizacja danych
  07 marca 2006, godzina 19:14 Aktualizacja danych
  07 marca 2006, godzina 19:09 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2005, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 23:59 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 23:58 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 23:50 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 22:30 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 22:10 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 22:09 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:54 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:52 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:48 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:45 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:40 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:38 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:26 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:24 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 21:14 Aktualizacja danych
  23 lutego 2005, godzina 00:31 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:56 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:46 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:38 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:35 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:33 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:15 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:10 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 23:07 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 20:58 Aktualizacja danych
  22 lutego 2005, godzina 20:57 Aktualizacja danych
  10 października 2004, godzina 23:16 Aktualizacja danych
  10 października 2004, godzina 23:00 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2004, godzina 16:27 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2004, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  15 sierpnia 2004, godzina 16:11 Aktualizacja danych