Izba Wytrzeźwień (IW) 

 

 

09-400 Płock, ul. Medyczna 1, tel. 24 367 19 09, fax. 24 367 19 08

 

Nr konta: 36 1020 3974 0000 5402 0178 3869

 

Dyrektor: Agnieszka Badaczewska

Przyjęcia interesantów - codziennie
w
godz. 8.00-10.00 

 

            Odwiedzając strony internetowe BIP Izby Wytrzeźwień w Płocku możesz dowiedzieć się, że celem jej funkcjonowania jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładach pracy. Celem Izby jest również prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu.

  

Celem Izby Wytrzeźwień w ramach prowadzonej działalności statutowej jest ochrona porządku publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym   oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa osobom przyjętym do wytrzeźwienia.

 

Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosownych formach terapii; o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.

 

Celem prawidłowej realizacji zadania prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. 

 

W 2020 roku - Izba Wytrzeźwień pracowała w systemie całodobowym

 

1.    Ilość pobytów (przyjęć)  w okresie: 01.01. - 31.12.2020 r.        -  2 256 osób

3.     Odmowy przyjęcia                                                                    -       5

4.     Średnie obłożenie dobowe                                               -       7 osób

5.     Opłata za pobyt w Izbie wynosiła:              

                               

               - od 1.01.2020 do 01.05.2020                                       -  309,00 zł

               - od 4.05.2020 do 31.12.2020                                       -  316,00 zł

 

6.   Koszt pobytu  jednego pacjenta                                                  -  827,00 zł

7.   Ściągalność w 2020 r. wyniosła                                                   - 18%

8.   Wpływy za pobyt za okres 01.01 - 31.12.2020r.              - 130.293,38 zł

9.  Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:              16 etatów

      w tym:

      - liczba etatów w administracji                           -   3,75 etatu

      - liczba etatów w działalności podstawowej        -  12,25 etatu

10.  Umowy z gabinetem lekarskim - zakup usług zdrowotnych   -  9 osób

11.  Zatrudnieni na umowę zlecenie                                           -  2 osoby

        w tym:

            Konserwator                 - 1 osoba

            Informatyk                    -  1 osoba

 12.   Dodatkowo w okresie sprawozdawczym w Punkcie Higieny Sanitarnej (PHS) jako łaźni   

          dla bezdomnych (trzeźwych) w 2020 r. korzystało 508 osób.          

 

 

Pozostałe dane są do obejrzenia na podstronach naszej placówki.

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (sobota, 27 listopada 2021, godzina 15:16)
  • Osoba publikująca: Izba Wytrzeźwień
  • Nadzór nad treścią: Izba Wytrzeźwień
  • Ilość wyświetleń: 2 707 362
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji